Vi er specialister i montering af ventilation og varmegenvinding inkl. diamantboring i København og i Nordsjælland!

Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Affugter udlejning - Lej affugter akut med levering

Affugter udlejning med akut vandskade service

Affugter udlejning med et proaktivt service niveau. Vi er en virksomhed med speciale i fugt, ventilation- og energi spørgsmål. Vi har stor banebrydende ekspertise og over 20 års erfaring på området og arbejder altid hårdt for at opfylde vores kunders forventninger. Ingen opgave er for stor eller for lille til os! Vi har mange succesfulde samarbejder med håndplukkede virksomheder og konsulenter, som altid gør et godt stykke arbejde og opstiller vores kvalitetsmål.

Kvalitet, engagement og vilje til altid at stræbe efter forbedring er tre centrale dele af vores forretning. Vores medarbejdere er engagerede, motiverede og har tilegnet sig de rette kompetencer gennem uddannelse og erhvervserfaring. Derudover sørger vi altid for at have instrumenter og udstyr i rigtig god stand.

Kunden er altid i fokus hos os – få tryg affugter udlejning her

Vi har altid kunden i fokus og investerer i at have et højt service- og tilgængeligheds niveau. På den måde skaber vi gode relationer til kunder og andre samarbejdspartnere i vores affugter udlejning afdeling. 

Vi er en moderne og fremtidsorienteret virksomhed, derfor er miljøet altid i fokus for os. Vi arbejder med metoder og materialer, der skal have så lidt miljøbelastning som muligt. Vidste du at du kan leje affugter hos os 24 timer om døgnet. Vi har døgnvagt og vi leverer affugtere akut ved behov i hele Storkøbenhavn. 

Afspil video om Controlling air condition with a smart phone

Affugter udlejning inklusive montering og afhentning akut og på tidsbestilling

Har du problemer med fugt, bør du kontakte os. Hos os kan du leje en affugter og få hjælp til eftersyn og montering af anlæggene.

Her er syv hurtige trin, vi kan tage for at begynde processen med forberedelse til affugter udlejning

  1. Vi bliver først kontaktet af dem der har brug for hjælp, det kan både være forsikringsselskaber eller foreninger/ejere af ejendomme.
  2. Derefter udfører vi en fugtkontrol.
  3. Vi booker et møde, hvor vi besigtiger skaden og udarbejder en måleprotokol.
  4. Næste skridt er at skrive en skadesrapport til bygherren, som skal udføre de reparationer, der måtte være nødvendige.
  5. Herefter hyrer forsikringsselskabet et byggefirma til at udføre de nødvendige afhjælpningsarbejder.
  6. Vi installerer nu affugtningsteknologi tilpasset den aktuelle skade. Fugtniveauet måles løbende under tørretiden.
  7. Når vi har nået godkendte fugtniveauer, afgiver vi en endelig rapport. Derefter kan eventuelle reparationer påbegyndes.

Vigtigt at reparere fugtskader – lej affugter hurtigst muligt

Affugter udlejning – Fugtskader er et af de mest almindelige problemer, en boligejer eller ejendomsejer kan opleve. Dårlig lugt, nedbrydning af strukturelle elementer og mange andre problemer kan ofte tilskrives fugt.

Fugt i sig selv er ikke farligt, men at ignorere problemer og ikke håndtere dem omhyggeligt kan føre til dyre problemer. Derfor opfordrer vi dig til at kontakte os for en undersøgelse, hvis du har mistanke om, at du har fået fugt i ejendommen.

Fugtskader findes i mange forskellige former. En skade på grund af et rør utæt kræver ofte et hurtigere indgreb end et skimmelsvamp, der nedbryder et materiale langsommere. Men i begge tilfælde er det vandet, der påvirker materialet, som skal tørres og afhjælpes på anden vis.

Fugtskader et almindeligt problem – det kender vores affugter udlejere

Mange af os har lidt af fugtskader, eller har en bekendt, der har haft problemer. Almindelige skader er rør, der lækker eller dårlig vandtætning i våde områder. En bygningskonstruktion, der er udsat for vand i længere tid, kan have store problemer med de forskellige materialers holdbarhed og styrke. Affugter udlejning kan effektivt løse dine problemer. 

Udover skybryd er der også skader, der opstår, når fugt kommer i kontakt med organisk materiale. Disse fugtbelastninger kan skyldes alt fra regnvand og fugt fra jorden til vand og fugt fra brusere, madlavning, udåndingsluft med mere. Hvis du mangler en varmekilde indenfor kan der også opstå problemer. Så fat fat i problemet nu, du kan f.eks. se varmekilde priser her.

Risiko for skader på konstruktionen – Lej affugter hurtigst muligt

Hvis disse fugtbelastninger bliver for store, er der øget risiko for skader på konstruktionen. Skimmelsvamp og dårlig lugt er ofte et tidligt tegn, men høje fugtbelastninger kan også føre til, at træ og andre organiske materialer nedbrydes. Disse rådskader kan påvirke materialets styrke.

Hvis der opstår en fugtskade, er risikoen for at inde miljøet forringes stor, og jo tættere skaden er på boligmiljøet, jo større er risikoen for dårlig luft, allergi og andre fugtrelaterede problemer.

Et lille problem med fugt kan blive stort – Affugter udlejning er nøglen

En tilsyneladende harmløs lille fugtskade kan derfor udvikle sig til et reelt sundheds- og økonomisk problem. Det kan altid betale sig at opdage et fugtproblem i tide! Kontakt os og vi kan lave et eftersyn, foreslå en handlingsplan, leje en affugter og tørre fugten op. 

 

Affugter udlejning - Lej den rette affugtere for den bedste økonomi og sikreste affugtning

Affugter udlejning – Lej den rette affugtere for den bedste økonomi og sikreste affugtning

Som ejere af huse og ejendomme står man som regel over for, at naturlig affugtning ikke er nok, dvs. den affugtende effekt fra solvarme eller andre former for opvarmning og ventilation er ikke tilstrækkelig. Så kan der købes eller leje en affugter, f.eks. hos vores affugter udlejning, men præcis hvad af ​​de forskellige varianter der er bedst i dit tilfælde, går vi nærmere ind på her i vores afsnit om lej affugter, samtidig med at vi formidler yderligere viden på området.

Lej affugter – Vælg ret for god økonomi og sikker affugtning

Hvilken affugter er bedst?

Det kan være svært at vælge mellem de affugtere, der er tilgængelige at købe. At gå ud og lede efter en affugter kan være svært, da mange interessenter på markedet siger, at deres produkt er bedst i test. Men fofor at være ærlig du finder ingen effektiv affugtere at købe for under 5.000kr som kan afhjælpe en vandskade.

Der måske ikke så meget væsentlig omkring information tilgængelig i detailhandlen omkring køb af affugtere, hvor der sælges et væld af forskellige produkter. Det er vigtigt at sammenligne korrekt, da forskellige typer affugtningsenheder ikke er beregnet til alle klimatiske forhold, der kan findes i et hus. Affugteren skal tilpasses det område, hvor der er behov for affugtning, især når det drejer sig om enheder til kolde rum som krybekældre, lofter, kældre, kolde sommerhuse mv. Lej affugter fra os og du kan være sikker på at du får den bedste affugter udlejning i din situation. 

Vi ser i detaljer på faktorer, der kan sammenfattes i begreber som indkøbsomkostninger, samlede energibesparelser og klimasikkerhed. Hvis affugteren vælges forkert, kan det i værste fald resultere i både et unødvendigt højt energiforbrug og et utilfredsstillende sanering efter fugt eller vandskade, hvorved der kan opstå skimmelsvamp og lugt. At anlægge et kortsigtet blik er ofte en tabende tilgang. Små energigevinster bliver over flere år til betydelige hundredvis af shilling og mange gange til flere tusinde shilling. De affugtere, vi vælger at anbefale til specifikke anvendelser, er testet og afbalanceret efter disse koncepter, som er opdelt i flere undergrupper af vurderingskriterier.

I teksten nedenfor gennemgår vi løbende forskellige aspekter for indledningsvis at kunne besvare spørgsmålet.

Affugter test – Hvad affugter er bedst?

For lettere at kunne vurdere visse kvaliteter, funktioner og affugtningskapacitet findes der en række tests, som du kan læse på online. Vi vurderer, at disse tests er ufuldstændige i en række henseender. Der er lidt mere at ønske med hensyn til test af affugtere udført af forskellige parter såsom reklameblade og myndigheder.

En almindelig fejl er, at du kun har valgt at teste et begrænset udvalg af alle de affugtere, der findes på det danske marked. For eksempel, hvis du vælger ti ud af i alt fyrre tilgængelige, og en af ​​de ti vurderede er den bedste, betyder det ikke rigtig, at den vil være den bedste samlet set. Men så bruges sætningen “Bedst i test”, hvilket er sandt, men alligevel bliver et meget usikkert udsagn, alt efter hvordan man tolker det.

Samtidig ser vi, at der ikke er gennemført feltforsøg, hvor man sammenligner forskellige typer affugtere med hinanden. For eksempel er der nogle affugtere, der fungerer bedst i varme rum, mens andre fungerer meget bedre i køligere omgivelser. Man kan ikke stille disse affugtermodeller op imod hinanden alligevel og bestemt ikke kun ved at se på specifikationen, som ofte ikke afslører hele sandheden om, hvordan de fungerer under forskellige klimaforhold i et hus.

Udvikling af, hvad vi anser for at være en god og fair test af affugtere, kan læses i artiklen, der er linket til her:

Test af affugtere – Der mangler komplette og dybdegående tests er konklusionen, hos os og vores affugter udlejning.  

Økonomi- og miljøkrav – Lej affugter som forsikringen dækker

Anskaffelse af affugtningsenheder og leje af affugter kan forlænge en bygnings levetid betydeligt. Regner vi det økonomiske overskud over hele ejendomsporteføljen i Danmark, er der tale om betydelige summer, der kan spares, samtidig med at miljø og sundhed spares. Omkostningerne ved at investere i en velvalgt enhed er hurtigt betalt. Især hvis du investerer i forebyggelse, hvor der er risiko for fugtskader.

Det har vi tænkt over i forhold til lineær og cirkulær økonomi. I den lineære økonomi bliver det udvundet, produceret, slidt og smidt ud. Da huse i dag skal ses som en betragtelig omkostning målt i forskellige termer, bør vi beskytte husene mod fugt, skimmelsvamp, råd og lugt både af hensyn til pengepungen og miljøet. Lej affugter og få den velplaceret hos vores affugter udlejning så kan spare mere end forventet og helt sikkert tilføje langt mere, end den i alt forbruger. Derfor er affugtning af huse en del af den cirkulære økonomi, hvor genbrug og forlængede værdier samt levetider mm gør sig gældende.

Det er også en større sandsynlighed for at din forsikring vil dække efter vandskade, hvis du hyrer et professionelt skadeservice firma. 

Almindelige affugtertyper som du kan leje hos vores affugter udlejning

Almindelige affugtertyper som du kan leje hos vores affugter udlejning

For at gøre det lettere at afklare, hvilke tekniske og praktiske forskelle der gør sig gældende mellem forskellige almindeligt anvendte typer affugtere ved udlejning, inddeler vi dem i følgende kategorier:

Lej sorptionsaffugter, som affugter ved at absorbere fugt, når luft passerer gennem en absorber. Varierende mellem forskellige affugtere regenereres eller affugtes absorberen derefter via varme. Fugten udluftes udendørs som vanddamp. Disse affugtere er normalt i stand til at opretholde en god kapacitet selv ved lave temperaturer.

Lej kondensaffugtere (almindeligste udlejnings affugtere), der affugter ved, at en kompressor nedkøler en type element, hvor luftfugtighed kondenserer og drypper ned i en beholder eller drænes væk via en slange. Disse affugtere er bedst egnede til varmere rum.
Kommercielle affugtere, som er lidt mindre, billigere og mere simple typer affugtere, som i dag findes i begge typer ovenfor. Denne form af affugtere koster typisk under 2000kr men kan lun bruges som ekstra ventilation og opfriskning af luften. 
Industrielle affugtningsenheder som vi tilbyder hos vores affugter udlejning har ofte høj kapacitet mht. affugtning og kan være mere robuste i konstruktionen til at modstå skrappere krav og ergonomiske retningslinjer for lettere håndtering og transport mv.

Energioptimering og vedligeholdelse – Lej affugter som gør en forskel

Det handler ikke kun om at købe gode affugtere til formålet for at reducere energiforbruget og stadig øge mængden af ​​affugtet vand. Der er meget at tænke over både vedrørende indstilling af affugteren og pleje, og også de forhold, der påvirker selve affugtningen.

Mange moderne enheder styres via en hygrostat, der registrerer, når det er så fugtigt, at der er behov for affugtning. Derefter starter enheden op og kører, indtil den indstillede værdi er overført. Derefter går den i standby-tilstand, indtil den igen bliver for fugtig. Den værdi, du indstiller, kaldes sætpunktet. Nogle enheder har ikke et digitalt display eller gradueret hygrostatskala. Så bliver det svært at indstille det rigtige sætpunkt for rummet. Du kan supplere med et selvstændigt hygrometer, der viser temperatur og relativ luftfugtighed, for at tjekke hvilke værdier affugteren holder.

Uanset hvad kan det være godt at tjekke affugtningsenheden via et separat hygrometer, for nogle gange kan det ske, at den indbyggede fugtstyring ikke registrerer de helt rigtige værdier. Styringen, til- og frakoblingen kan så være forkert. Dette kender vi, så igen er det en god idé at tale med en ekspert ved affugter udlejning omkring en fugt eller vandskade. 

Energioptimering af affugtere og affugtning

Vedligeholdelse af din enhed er meget vigtig, hvis du ønsker, at den skal bevare levetiden og ydeevnen. Dette kan involvere rengøring eller udskiftning af støvfilteret og generel rengøring og eftersyn. Korrekt vedligeholdelse kan være afgørende for, om garantien skal gælde eller ej, ud fra den garanti du får på købstidspunktet. Nogle affugtertyper risikerer at blive overophedet og blive ødelagt, hvis filteret er tilstoppet. Der kan da være en vis brandfare. Det gælder især den type kondensaffugter, der er nævnt og beskrevet længere nede på siden.

Installatør Ventilation Montering
Installatør Ventilation Montering

Mere om Duka

Del På sociale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Duka One Montering 

Montering og viden