Vi er specialister i montering af ventilation og varmegenvinding inkl. diamantboring i København og i Nordsjælland!

Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Radonsikring i hus og kælder- Få hjælp med problemer og måling af radon

Radonsikring i hus og kælder- Få hjælp med problemer og måling af radon

Radon i huset eller i kælderen kan hverken ses eller lugtes, men det kan være sundhedsskadeligt. Det de færreste tænker over er alle huse kan være radonhuse, men der findes håb radonsikring i form af radon ventilation kan ændre på radonniveauer væsentligt. 

Hvor kommer radon fra?

Skadeligt høje niveauer af radon kan findes i alle typer huse. Radon kan for eksempel komme fra byggematerialer i vægge eller fra brugsvand, men det mest almindelige er, at det kommer fra jorden, huset står på. Da radon er en usynlig, lugtfri gas, skal du måle radonniveauet i indeluften for at vide, hvor meget radon der er i dit hjem. Ventilation Montering tilbyder måling af radon som en service i København og Nordsjælland. 

Hvis radonet kommer fra byggematerialet er radonsikring og radon ventilation en god idé

Øg luftcirkulationen med radonsikring og radon ventilation, vi hjælper dig med en komplet løsning. I de mere simple tilfælde er det ofte nok at forbedre bygningens ventilation. Vægge med blå beton kan tætnes med radontapet eller puds. Renoverer du, kan vi hjælpe med kontakt til virksomheder, som beskæftiger sig med dette. 

Læs mere; Om hvordan ventilation reducerer radon i hus og kælder.

Indhent gratis og uforpligtende tilbud på radonsikring til kældere og huse

Hvad er radon?

Radon er en usynlig og lugtfri gas, der dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder. Når gassen til gengæld henfalder, dannes der såkaldte radondøtre, som er radioaktive metalatomer. Radon-døtrene sætter sig fast på støv, som vi ånder ind og dermed kommer ned i luftrøret og lungerne. Radon kan forårsage lungekræft.

Hvordan ved jeg, om der er radon i mit hus eller lokaler?

Kontakt os for måling af radon, som er den eneste måde at finde ud af, om der er radon i et hus eller en lokal. Radonniveauet måles i Becquerel pr. kubikmeter indeluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 betyder, at et atom går i opløsning pr. sekund i hver kubikmeter luft.

Hvor findes radon?

Radon er overalt – i jorden, luften og vandet. Radon i boliger kan komme fra tre forskellige kilder:

– Jorden under og omkring huset
– Byggematerialet
– Det vand, der bruges i husstanden.
– Jorden

Der findes hjemmesider hvor du kan få et hum af om dit hus eller din kældere geografisk er i risikoen for radon, søg på din adresse her

Men hvis du ønsker at være hundrede procent sikker på at der ikke er radon i hjemmet, så kontakt os for måling af radon og eventuelt efterfølgende radonsikring. Vores eksperter har autorisation til at opsætte ventilationsanlæg og har lang erfaring og viden omkring radon. 

Radon i byggematerialet – radon ventilation din hjælp

Alle byggematerialer, der er baseret på sten (for eksempel beton, mursten, letbeton) indeholder radium og afgiver derfor radon. Normalt er radiumindholdet så lavt, at der ikke er nogen sundhedsrisiko, men der er undtagelser. En sådan er alunskiferbaseret letbeton, såkaldt blåbeton, som blev brugt fra 1929 til slutningen af 1970’erne. Blåbeton i både yder- og indvendige vægge og strøer kan give radongasniveauer på op mod 1.000 Bq/m3, når luftskiftet er dårligt. Men ingen grund til stress, kontakt for for radonsikring og ventilationssikre dit hus eller din kælder men hjælp af vores dygtige eksperter. 

I dag fremstilles byggematerialer ikke med så højt et radiumindhold, at det udgør nogen væsentlig radonrisiko.

Hvilke grænseværdier gælder for radon i hus?

De grænse- og målværdier, der findes for radon i hus og andre naturligt forekommende ædelgasser, er fastsat i samråd mellem forskellige berørte myndigheder. Kontakt din kommune for mere info.

Radonsikring i hus og kælder- Få hjælp med problemer og måling af radon i huset - Vores radonventilation gør dit hjem og kælder sikker
vRadonsikring i hus og kælder- Få hjælp med problemer og måling af radon i huset - Vores radonventilation gør dit hjem og kælder sikker

Fjerne radon i kælder og huse med radonsikring

Mål radonniveauet i oktober til april, for at få et pålideligt resultat. Måleperioden skal være mindst to, gerne tre måneder.

Hvornår skal jeg foretage en radonmåling?

Du bør måle radonniveauet, hvis du

  • Du overvejer at købe et hus
  • Ved ombygning af dit hus
  • Ændrer ventilations- eller varme systemet
  • Bygge nyt hus
  • Hvis der er gået mere end 10 år siden sidste måling.


Radonmåling er ikke noget lovkrav, der siger, hvor ofte en måling skal udføres. Hvis der er gået mere end 10 år siden, der blev foretaget en radonmåling, og/eller er der gennemført bygningsmæssige foranstaltninger, der kan påvirke radonniveauet i indeluften, anbefaler vi ligesom myndighederne at en radonsikring i form af måling af radon bliver foretaget!

Mål også, hvis du ved eller har mistanke om, at huset ligger i et område med høje niveauer af jordradon eller er bygget med blåbeton. Mere information om måling af radon kan findes via linket i “Relateret information”.

Radonmålinger i villaer og rækkehuse skal foretages i fyringssæsonen, oktober til og med april, for at få et pålideligt resultat. Måleperioden skal være mindst to, gerne tre måneder. Hvis du for eksempel vil købe et hus og ikke har tid til at vente, kan du lave en kortere måling over 2 til 10 dage. En sådan måling udføres på samme måde som en langtidsmåling, men giver kun en omtrentlig radonværdi. Kontakt Ventilation montering for måling af radon og radonsikring. 

Undersøg radonkilden

Radon kan have en eller flere kilder. Inden du foretager afværgeforanstaltninger, bør du derfor finde ud af, hvor radonet kommer fra. Det er der konsulenter, der kan hjælpe dig med. På Svensk Radonforenings hjemmeside kan du søge efter virksomheder, der kan hjælpe med måling, eftersyn og mål, når det kommer til radon. Mere information er tilgængelig via link i “Relateret information”.

Radonsanering af dit hus behøver ikke at være dyrt. I nogle tilfælde er en lille foranstaltning nok til at sænke radonniveauet, for eksempel montering af ventiler. Nogle gange skal du dog kombinere flere forskellige tiltag, ventilation rengøring og en ventil. 

Kontakt os for pris på radonsikring, vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe dig med enhver spørgsmål omkring radon. 

God ventilation modvirker radon i huset – Få radonsikring af kælder og hus her

En god måde at reducere radonindholdet i inde luften er at forbedre ventilationen ved at installere balanceret ventilation, f.eks. Duka Ventilation, som er en mekanisk indblæsnings- og fraluftsventilation med varmegenvinding.
Ved balanceret ventilation er den nye luft, der tilføres, blevet opvarmet, i en roterende varmeveksler, af den gamle luft, der suges ud. Det betyder, at risikoen for gener fra koldt træk minimeres, en risiko der ellers er stor med de høje luftstrømme, der normalt skal til for at fortynde radonniveauet tilfredsstillende.
Da varme genvindes fra udsugningsluften, er det også energimæssigt godt. Balanceret ventilation har også en positiv effekt ved at øge indendørs luftcirkulation.

Ved at udlufte jorden under boligen kan radonholdig luft fjernes, så radon ikke kommer ind i boligen. I kældre kan radonniveauet reduceres ved at udlufte kælderen godt.

Radonsikring af kælder

Radonsug er en effektiv måde at reducere indholdet af radon i kælderen samt boligen på og kan også benyttes som sikring mod radon også under kældre eller krybekældre. Selvom et radonsug anses som et af de mest effektive sikringer mod radon, er der dog ingen garanti for, at det i alle tilfælde vil have den ønskede effekt.

(kilde: bolius.dk)

Vi hus Ventilation Montering kan dog garantere at den radonsug eller radonventilation vi monterer hos dig, gør situationen med radon meget bedre. 

Installatør Ventilation Montering
Installatør Ventilation Montering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Del På sociale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Duka One Montering 

Montering og viden